okkie en caravan

Sengersbroek is een kleinscha-lige gastvrije meer dan biologi-sche boerderij met een streven naar zelfvoorziening.

De kern van het bedrijf vormen de Bonte Bentheimers, een authentiek varkensras dat garant staat voor een speciaal varkensvlees product. Daarnaast zijn er de Kempisch heideschaapjes, kraaikopkippen en de moestuin op heuvelbedden.

Op de boerderij kan gelogeerd en gekampeerd worden. Men eet uit "tuin en stal". Een gezelschap kan worden ontvangen, bijbehorende catering en activiteiten kunnen worden verzorgd op maat en in overleg. Het behoud van het landschap, een natuurlijke verbinding van cultuur- en natuurgrond als verblijf voor mens en dier voeren bij deze activiteiten de boventoon.